Wij willen de Oegandese sub-county Kalisizo helpen in hun reis naar een beter bestaan voor hun inwoners. Geen honger, betere zorg, iedereen naar school etc.

 

Hierbij volgen we niet de gebruikelijke weg van donaties, maar werken we op een duurzame en zakelijke manier. Wij zetten kennis, netwerken en toegang tot 'soft loans' in om hun verdiencapaciteit te vergroten met hun huidige business: koffieteelt!

 

De daaruit voortgekomen coöperatie zal een organisatorisch en financieel fundament gaan vormen voor de verdere regionale ontwikkeling, gebaseerd op lokale initiatieven.


Het uitgangspunt

Veel Oegandezen werken gepassioneerd aan een betere toekomst. Ze weten zelf welke problemen ze willen oplossen en waar de moeilijkheden zitten. Wij willen hen helpen, maar dan wel met hèn achter het stuur. We laten onze Westerse kijk op de wereld los en verplaatsen ons in hun context. We gebruiken onze ervaring en kennis om hun oplossingsrichtingen aan te scherpen en obstakels te overwinnen.

 

Zie het als ons antwoord op "no white saviors'. Oegandezen uiten hiermee hun onvrede over de goedbedoelde Westerse initiatieven die oplossingen bieden voor problemen die Afrikanen niet zien of waaraan zij (nog) geen prioriteit geven. Het leidt vaak tot afkeer van Afrikanen en teleurstelling van de Westerse initiatiefnemers. Energie lekt weg en frustratie verschijnt. Jammer! Gelukkig zien steeds meer Nederlandse organisaties dit ook in en stoppen zijn met 'ontwikkelingstoerisme'. 


Oegandezen bepalen zelf hun toekomst.

En wij helpen daar een handje bij.


Onze werkwijze

Sinds 2015 heeft Red Road Foundation ervaring in Oeganda. In de periode van 2017 tot en. met medio 2019 hebben we ons gericht op de ontwikkeling van ondernemerschapsvaardigheden van middelbare scholieren en jonge ondernemers. Eind 2019 zijn we overgestapt naar een andere strategie. We richten ons nog steeds op ondernemerschap, maar dan als hefboom voor een specifieke regio. Binnen een regio kunnen verschillende initiatieven elkaar versterken en zijn er betere kansen om een hele regio te 'liften'. In Nederland stellen we ons op als de marketeers van de regio en laten we zien wat de mensen daar willen bereiken en wat zij als hun uitdagingen zien. Daarmee trekken we in Nederland de juiste steun aan op het gebied van kennis, netwerk en middelen.

 

De regio die wij gekozen hebben in de sub-county Kalisizo in het zuiden van Oeganda, dicht bij de grens van Tanzania en grenzend aan het Victoriameer. In deze arme landelijke regio wonen zo'n 20.000 mensen, die hun geld voornamelijk verdienen op de boerderij. Onder de jeugd heerst een enorme werkeloosheid en wordt 'boeren' gezien als een slechte toekomst. In deze regio hebben wij een sterk lokaal netwerk opgebouwd en daarmee beeld op de behoeften.

 

We werken volgens een vijfstappenplan:

  1. Lokale initiatieven opsporen
  2. Onderzoeken wat daaraan ontbreekt, niet werkt en wat hindert
  3. Lokale partners betrekken op basis van 'win-win'
  4. Lokaal projectplanning en projectmanagement ondersteunen
  5. Toegang tot financiering en bijhorende accountability organiseren

Jjongoza Coffee Farmers Cooperative Society

Het eerste grote project in sub-county Kalisizo waaraan wij meewerken is de professionalisering en groei van Jjongoza Coffee Farmers Cooperative Society (JCF). Deze jonge coöperatie is een initiatief van een kleine 'farmer group' in Jjongoza en heeft inmiddels 12 andere groepen weten te binden en meer dan 300 leden in totaal. De coöperatie wilt het volume en de kwaliteit van de koffie verbeteren en in de toekomst rechtstreeks exporteren naar Europa.

 

Red Road Foundation is ervan overtuigd dat JCF een stabiele factor kan worden die verdere ontwikkelingen in de regio kan 'boosten'. Het creëert een goede organisatiestructuur en de eigen financiële middelen om andere projecten te kunnen gaan uitvoeren. Denk hierbij aan medische zorg, ouderen zorg, scholing enzovoorts. Dat is de reden waarom wij investeren in JCF, met het doel om binnen 3 tot 5 jaren financieel zelfredzaam te zijn. Wij willen niet investeren in organisaties die afhankelijk zijn en blijven van donaties.

 

Red Road Foundation helps JCF sinds April 2018. JCF en haar leden hebben vooral een ontwikkeling nodig op het gebied van 'Good Agricultural Practices', governance, leiderschap en toegang tot financiering. Dat laatste is de grootste blokkade voor groei, omdat zij daardoor niet in staat zijn om de juiste 'inputs' te kunnen voorfinancieren die een productiestijging mogelijk moet maken. Wij helpen JCF door hen te verbinden aan de juiste partijen:

  • ADC Uganda (via Rabobank Foundation): training en coaching op het gebied van governance en financial management en ondersteuning bij het organiseren van lokale financiering
  • Kava Synergies Ltd: consultancy t.b.v. productie doelstellingen. Kava is betrokken bij de open van 13 model boerderijen en een 'input shop' en het 'train the trainer' programma waardoor boeren elkaar gaan trainen in agri good practices.
  • Kibinge Coffee Farmers Cooperative Society: partner bij coffee trading en export en rolmodel voor JCF
  • EyeOpenerWorks Uganda: projectcoördinatie in Oeganda en aanspreekpunt voor Red Road Foundation
  • Red Road Investors: een groep Nederlandse particulieren die JCF ondersteunen met kennis, netwerken en middelen in de vorm van 'soft loans' en zekerheidstellingen voor Oegandese banken die kredieten verstrekken aan JCF