Meedoen is maatwerkWe willen het graag voor iedereen mogelijk maken om mee te doen. En omdat iedereen daar zijn eigen idee bij kan hebben, willen we je de mogelijkheid geven om daar zelf vorm aan te geven.

 

Dat kan bijvoorbeeld door je kennis en netwerk op het gebied van agri business of coöperaties aan te bieden. Maar ook door een financiële zekerheidstelling te geven op basis waarvan de coöperatie in Oeganda financiering kan ontvangen.

 

Neem contact op met Kim Deneer op 06 29 042949 of kim.deneer@redroadfoundation.com om de mogelijkheden te bespreken.

 

Red Road Foundation is een ANBI. Daardoor is schenken fiscaal 100% aftrekbaar als je ons vijf jaar op rij steunt. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Lars Deneer op 06 54 612 667 of lars.deneer@redroadfoundation.com.