Waar wij voor staanRed Road Foundation (ANBI-status) heeft geen winstoogmerk, maar wel een zakelijke werkwijze. De Stichting is bewust klein en heeft directe invloed op de projecten. Bestuur en vrijwilligers zijn regelmatig in Oeganda om programma's uit te voeren, de besteding van gelden te controleren en de voortgang en resultaten te monitoren. Iedere gedoneerde euro gaat 100% naar de projecten in Oeganda.


Doelstelling, beleid en statuten

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de Oegandese bevolking door banengroei te stimuleren en daarmee de werkloosheid te verkleinen. Om deze doelstelling te bereiken richt de Stichting zich op:

  • het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden teneinde (toekomstige) ondernemers en ondernemende werknemers te creëren;
  • het ondersteunen van ondernemers bij het uitbouwen van hun onderneming teneinde langdurige financiële groei en banen te creëren;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voor meer informatie kunt u onderstaand het beleidsplan, de statuten en de ANBI-beschikking downloaden.

Download
Beleidsplan RRF 2017.2018.2019.pdf
Adobe Acrobat document 777.6 KB
Download
Statuten Stichting Red Road Foundation.p
Adobe Acrobat document 374.3 KB
Download
Beschikking ANBI - RRF.pdf
Adobe Acrobat document 506.8 KB


Bestuur & Adviseurs

Het bestuur van Stichting Red Road Foundation bestaat uit Lars Deneer, Els van Wijlick en Ruud Corstjens. De Raad van Toezicht wordt gevormd door Ger de Vlieger en Louis Berden. 

In Oeganda werkt het bestuur samen met twee onafhankelijke en onbezoldigde adviseurs. 

Verantwoording

Stichting Red Road Foundation is een not-for-profit organisatie die werkt in het belang van Oegandese ondernemers. Het bestuur geeft volledige transparantie en verantwoording over haar functioneren. Daarom worden de (financiële) jaarverslagen op de website gepubliceerd. Het bestuur staat open voor adviezen.


Volg ons op facebookDaar houden we je op de hoogte over de programma's en vertellen scholieren en ondernemers hun verhalen.