Bestuur & Adviseurs


Op deze pagina vind je informatie over de bestuursleden en de taken van het bestuur. Daarnaast stellen we je voor aan onze adviseurs in Oeganda. Zij helpen ons om de brug te slaan tussen de culturen en introduceren ons in waardevolle netwerken.

Bestuursleden
Lars Deneer EMFC RC (penningmeester)

 

Lars (1972) is directeur/eigenaar van FiN in Eindhoven. FiN helpt finance & control professionals met opleidingen, trainingen, coaching, recruitment en detachering. Lars woont met Kim en hun drie kinderen in het Limburgse Thorn. Lars is president van Harmonie St. Michael van Thorn, voorzitter van Stichting Beach Beach, penningmeester van de Stichting Grachtenfestival aan de Maas en lid van de ledenraad van Rabobank. Het is zijn passie om met de elementen energie en ondernemerschap, mensen te verbinden en te laten groeien. 

 Els van Wijlick (secretaris)

 

 

 

 

Ruud Corstjens (algemeen bestuurslid)

 

Ruud (1982) is werkzaam bij Adams Musical Instruments in Ittervoort. Het bedrijf produceert muziekinstrumenten die wereldwijd worden afgezet. Ruud is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor marketing en artist support. Naast zijn werk is hij actief als bestuurslid van Harmonie St. Michaël van Thorn en de Stichting Beach Bash. Ruud is graag creatief bezig met anderen en kijkt met open vizier naar de wereld om hem heen. Hij gelooft sterk in de gelijkheid van mensen en zet zich graag in voor een duurzame en rechtvaardige wereld. 

 

 Taken van het bestuur

Het bestuur houdt toezicht op de naleving de doelstelling door monitoring van de volgende processen:

  • Voortdurende zoektocht naar nieuwe netwerken en individuen voor inhoudelijke en financiële ondersteuning;
  • PR en marketing van de stichting;
  • Uitvoering van de projecten in Oeganda (zowel inhoudelijk als financieel);
  • Zoektocht naar nieuwe lokale projecten in Oeganda die passen binnen de doelstellingen;
  • Financiële verantwoording van de stichting en het naleven van interne richtlijnen.

Het stichtingsbestuur stelt een jaarplan en een jaarverslag op waarin zij aandacht geeft aan bovenstaande punten. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. Het stichtingsbestuur is georganiseerd volgens de eisen die nodig zijn voor een ANBI-status. Deze status is op 30 oktober 2017 aangevraagd bij de belastinginspecteur.

 

Het bestuur werkt strikt volgens de richtlijnen zoals aangegeven in het Beleidsplan en de Staturen waardoor donateurs en belanghebbenden ervan verzekerd zijn dat de stichting transparant wordt bestuurd, de activiteiten rechtmatig zijn en donateurs inzicht hebben in de besteding van hun donaties en het toezicht daarop.


Adviseurs

De Stichting werkt in Oeganda samen met onafhankelijke en onbezoldigde adviseurs, te weten:

  • Fr. Dr. Ambrose John Bwangatto
  • Sr. Hilda Bamwine

Beide adviseurs zijn door hun status in de katholiek kerk volstrekt onafhankelijk en hebben een zeer gedegen kennis over de cultuur, werkwijzen, instituties en economische status van Oeganda. Zij dragen nieuwe ideeën voor doelgroepen en activiteiten aan en houden, naast de bestuursleden en andere vrijwilligers, ter plekke toezicht op de voortgang van de projecten.

Volg ons op facebookDaar houden we je op de hoogte over de programma's en vertellen scholieren en ondernemers hun verhalen.